Kladno taxi JK taxi

V JAKÉM STAVU OPOUŠTÍ „111KA“ LEGISLATIVNÍ RADU VLÁDY

Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně její přílohy. StanoviskoPříloha ke stanovisku